JoomlaTemplates.me by iPage Reviews
 • Nowości w Dialogu | GIMNASTYKA KOREKCYJNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
 • Nowości w Dialogu | TERAPIA DYSLEKSJI z intensywną terapią słuchową Metodą Warnkego
 • Nowości w Dialogu | WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI RODZICIELSKICH
 • Nowości w Dialogu | TERAPIA RĘKI I ĆWICZENIA GRAFOMOTORYCZNE
 • Nowości w Dialogu | ĆWICZENIA CZYTANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Spotkania diagnostyczno-terapeutyczne

NOWOŚCI W DIALOGU

 • Gimnastyka korekcyjna dla dzieci i młodzieży
 • Terapii dysleksji z intensywną terapią słuchową Metodą Warnkego
 • Warsztaty umiejętności rodzicielskich

DIAGNOZA I TERAPIA

 • Diagnoza i terapia psychologiczna
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna
 • Diagnoza i terapia logopedyczna
 • Diagnoza i terapia procesów integracji sensorycznej
 • Indywidualne lub grupowe zajęcia pedagogiczne dla dzieci z ryzykiem dysleksji oraz dla osób z dysleksją
 • Przedegzaminacyjne ćwiczenia uwagi i pamięci
 • Terapia logopedyczna dla osób z afazją- prowadzi neurologopeda
 • Rozwijanie funkcji  poznawczych, ćwiczenia pamięci oraz zajęcia ukierunkowane na poprawę funkcji wykonawczych osób z zaburzeniami neurologicznymi

ZAJĘCIA GRUPOWE, WARSZTATY

 • Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne-  zajęcia dla dzieci
 • Wspomaganie rozwoju dziecka- wieloprofilowe zajęcia dla dzieci do 6 roku życia
 • Terapia ręki (usprawnianie manualne)
 • Grafomotoryka
 • Doskonalenie techniki czytania dla dzieci i młodzieży
 • Trening ortograficzny
 • Warsztaty pisarskie
 • Warsztat technik pamięciowych
 • Warsztaty aktywizujące uwagę i pamięć dzieci i młodzieży z nadruchliwością
 • Warsztaty umiejętności społecznych i komunikacyjnych dla dzieci i młodzieży z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej
 • Warsztaty umiejętności społecznych i komunikacyjnych dla dzieci nieśmiałych, lękliwych, wycofujących się z kontaktu
 • Warsztaty umiejętności społecznych dla młodzieży
 • Warsztat psychoedukacyjny "Emocje na wodzy"
 • Szkolenia  i warsztaty grupowe dla terapeutów, nauczycieli, rodziców
 • Warsztaty Umiejętności Wychowawczych dla rodziców
 • Warsztaty dla rodziców dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej